Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto

Olen jäsenenä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja toimin Kokoomuksen 27-jäsenisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana sekä aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana.

Kerron aluevaltuuston kuulumisia Facebook-sivullani ja Twitterissä, joten kannattaa ottaa tilit seurantaan, mikäli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiat kiinnostavat.

Vaalien alla asettamani tavoitteet ja korostamani toimintaperiaatteet ovat voimassa koko valtuustokauden, ja ne ovat siksi edelleen luettavissa tällä sivulla. :)
‍👩‍⚕️👨‍🚒 Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen. 

Mielestäni tulevilla hyvinvointialueilla on tärkeää: 

💡luoda aidosti uusi malli, joka on nykyistä parempi sekä palvelujen käyttäjien että yhteiskunnan kannalta. Liimaamalla kuntien vanhat palvelut yhteen ei synny uutta. 

🤝 yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin voimat ja osaaminen, jotta hoitoon pääsy nopeutuu ja jotta palveluvalikoima on monipuolinen. 

🩺 antaa ihmisten läheisineen vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin — on kyse sitten valinnasta palveluasumisen tai kotihoidon välillä tai terveyspalveluissa sopivan palveluntuottajan ja toimipisteen valinnasta. 

📲 lisätä digi- ja etäpalveluja sekä liikkuvia palveluja, jotka tuovat palvelut ihmisten luo. Etäpalvelujen rinnalla pitää kuitenkin olla myös muita palveluvaihtoehtoja. 

💵 varmistaa, ettei sote-uudistus johda kustannusten ja kokonaisveroasteen nousuun. 

🚴‍♂️ tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa terveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kunnilla säilyy tärkeä rooli hyvinvoinnin ylläpitämisessä, kuten liikunnan, kulttuurin ja yhdistys- ja muun harrastustoiminnan edistämisessä. 

Hakeuduin aluevaltuustoon, koska: 

🗣 piti uudistuksesta tai ei — hyvinvointialueiden(kaan) asiat eivät hoidu valittamalla, vaan tarttumalla toimeen. 

💎 hyvinvointialueuudistus pitää saada oikeille raiteille heti alusta alkaen, jotta palveluja on riittävästi saatavilla, palvelut ovat laadukkaita ja kustannukset pysyvät kurissa. 

💙 tunnen hyvin Länsi-Uudenmaan alueen ja sen kuntien ja väestön moninaisuuden ja olen valmis kantamaan vastuuta myös hyvinvointialueella.
Hyvinvointialueiden järjestettäviksi siirtyvät 1.1.2023 alkaen:

* perusterveydenhuolto 
* erikoissairaanhoito 
* hammashoito 
* mielenterveys- ja päihdepalvelut 
* vammaispalvelut 
* sosiaalihuolto 
* ikääntyneiden asumispalvelut 
* pelastustoimen palvelut 

Hyvinvointialueille siirtyvien sote-palvelujen ja pelastoimen v. 2022 kustannukset ovat yhteensä n. 20,6 miljardia euroa. (Valtion budjetti v. 2022 on n. 65 mrd. e.)
(c) Mervi Katainen
Muotokuvat: Mikko Mäntyniemi
Tiimi- ja tapahtumakuvat: vaalitiimiläiset

Olen tehnyt nettisivuni itse ja hoidan itse myös niiden päivittämisen. Kehittämisehdotukset ovat tervetulleita - kunhan ne eivät ole kovin vaikeita... 😄
Osumalaskuri: 224920